یکشنبه 19 دی 1395 | 15:10

اولین وظیفه تشکلها

برای من تشکّلهای انقلابی با تشکّلهایی که نسبت به مسائل انقلابی بی‌تفاوتند یکسان نیستند؛ تشکّل انقلابی را باید تقویت کرد، باید کمک کرد، باید قدر دانست، آینده‌ی کشور را اینها میسازند، آینده‌ی انقلاب را اینها تضمین میکنند؛ 

بیانات در دیدار جمعى از دانشجویان  ۱۲/۴/۱۳۹۵