دوشنبه 10 آبان 1395 | 10:44
درخواست صدور پروانه تاسيس و فعاليت سازمان مردم نهاد

درخواست صدور پروانه تاسيس و فعاليت سازمان مردم نهاد تذكرات مهم 1-شما از اين صفحه مي‌توانيد تاسيس سازماني مردم نهاد در گستره فعاليت ملي، استاني، شهرستاني را درخواست نماييد. 2- پيشنهاد مي شود به منظور كاهش زمان ارائه درخواست تاسيس تا مرحله معرفي به ثبت شركتها، درخواست تاسيس از سوي حداقل 9 نفر ارائه گردد تا پس از طي مراحل اداري و به هنگام تعيين مديران نياز به صرف زمان مجدد براي استعلام درباره افراد معرفي شده جديد نبوده و تمامي استعلام ها به يك باره در بدو امر انجام پذيرد. 3- تقاضاهاي مرتبط با انجمن هاي مقيم مانند شيرازيهاي مقيم مركز يا مشابه آن قابل طرح در هيات نظارت كشور نيست  و حسب تصميم مؤسسين بايد گزينه مناسب در فرم الكترونيكي درخواست متناسب با گستره جغرافيايي فعاليت و مرجع رسيدگي مشخص شود. 4-تقاضاهاي تأسيس مؤسسات خيريه ملي و استاني نيازمند حضور حداقل دو نفر از خيرين ملي ويا استاني مي باشد كه براي احراز صلاحيت لازم است مدارك مثبته در بخش " نام كامل موسسين با ذكر آخرين مدرك و رشته تحصيلي"    به هنگام تكميل فرم درخواست صدور پروانه اجمالا پس از نام افراد مورد نظر، ذكر شده و به هنگام ارائه مدارك، اصل مدارك ارائه شود. 5-  در صورتيكه متقاضي تاسيس سازمان مردم نهاد با موضوع فعاليت انجمن دوستي هستيداينجا را كليك كنيد. 6- به درخواستهاي حاوي اطلاعات ناقص و يا نامفهوم رسيدگي نمي‌‌شود. 7- اگر به هنگام ورود اطلاعات ارتباط شما به هر علتي با سايت قطع شد، مراحل انجام داده را مجددا از ابتدا آغاز نماييد. 8- در تمامي مراحل در صورتي كه لينك مربوطه باز نشد و صفحه سفيدي به نمايش درآمد، از كليد F5 براي بازنمايش صفحه استفاده نماييد. توصيه مي‌شود پيش از ارسال درخواست خود براي تاسيس سازماني مردم نهاد آيين نامه اجرايي تاسيس و فعاليت سازمانهاي مردم نهاد را مطالعه نماييد