پنجشنبه 14 تیر 1397 | 12:20
برگزاری اولین دوره آموزشی و توانمند سازی سازمانهای مردم نهاد
اولین نشست آموزشی سازمان های مردم نهاد تازه تاسیس و در شرف تاسیس برگزار شد

به گزارش پایگاه جامع سازمانهای مردم نهاد به نقل از فرمانداری اصفهان در راستای آموزش و توانمند سازی سازمانهای مردم نهاد نشست آموزشی ویژه سمن های تازه تاسیس ودر شرف تاسیس با هدف ارتقاء و بهبود عملکرد این سازمانها در دو حوزه امور مالیاتی و ثبت در استانداری برگزار شد

در این جلسه دکتر((عبدالصمدمحمودی))معاون تشکل ها و مشارکت های اجتماعی با اشاره به برنامه های آموزشی و توانمندسازی سمن ها در سال جاری اظهار داشت: ما در سال جاری بر آنیم تا اندکی در برنامه های آموزشی برای سمن ها بازنگری داشته باشیم و این آموزش ها تنها محدود به آموزش های اداره ثبت و مالیات نخواهد بود .

وی افزود: برای تدوین برنامه های آموزشی جدید سعی خواهد شد بر اساس نیازسنجی های صورت گرفته از سمن ها بخشی از این برنامه ها تعریف شود .

وی تصریح کرد:بالطبع همان گونه که از لغت ((توانمندسازی))نیز بر می آیدباید به سمتی در آموزش ها حرکت کنیم که در راستای توانمند سازی و افزایش توانایی ها و قابلیت های سمن ها در سطح جامعه باشد

معاون تشکل ها و مشارکت های اجتماعی دفتر امور امور اجتماعی وفرهنگی استانداری یادآور شد: بنابراین ما باید در برنامه های آموزشی تهیه شده سعی کنیم به سمتی حرکت کنیم که پاسخگویی نیازهای واقعی سمن ها و البته جامعه هدف آنها باشد.

محمودی خاطر نشان کرد: ما در عصر ارتباطات زندگی می کنیم، بنابراین باید سعی کنیم از قابلیت های رسانه های مجازی این دوره برای دسترسی بیشتر به جامعه مخاطبان و آموزش های لازم جهت توانمند سازی آنها استفاده کنیم .

وی تاکید کرد: استفاده از این قابلیتهای جدید می تواند هم در هزینه ها و هم زمان اعضای هیات موسس سمن ها و دولت صرفه جویی کند .

وی در پایان گفت: باید توجه داشت که زمان امری تجدید ناپذیر است و باید سعی کرد از آن نهایت بهره و استفاده را برد .

در ادامه این جلسه، (( نوری زاده )) کارشناس سازمانهای مردم نهاد دفتر امور اجتماعی ضمن تشکر از مدیران و کارشناسان ذی ربط در اجرای برنامه های آموزشی نیز توضیحاتی در خصوص مباحث توانمند سازی سمن ها مطرح و از حاضران در جلسه درخواست کرد پیشنهادات و نقطه نظرات را در جهت نوآوری در آموزش سمنها را به استانداری اعلام نمایند .

گفتنی است، در پایان مدرسان اداره امور مالیاتی و ثبت شرکتها در این جلسه به تفصیل به ارائه مباحث تخصصی در حوزه امور مالیاتی و ثبت سمن ها پرداختند .