پنجشنبه 14 تیر 1397 | 11:38
سازمان های مردم نهاد نماینده مردم برای مطالبه‌گری هستند
دبیر شورای هماهنگی خانه سازمان های مردم نهاد استان مرکزی با تاکید بر اینکه سمن ها نبایستی به دولت وابسته باشند، گفت: سازمان های مردم نهاد نماینده مردم برای مطالبه‌گری هستند.

به گزارش پایگاه جامع سازمانهای مردم نهاد از خمین؛ محمدحسین محمدی دبیر شورای هماهنگی خانه سازمان های مردم نهاد استان مرکزی در جلسه شورای هماهنگی خانه سازمان های غیردولتی استان و شهرستان با بیان اینکه سمن ها بر اساس موضوع و هدف سازماندهی شده و ساختار این سازمان ها به شکل هیأت امنایی است، گفت: در استان مرکزی بیش از 400 سمن در 12 شهرستان استان تشکیل شده است که بیش از نیمی از این سمن ها فعال هستند.

وی با بیان اینکه هر شهرستان با داشتن پنج تشکل می تواند یک نماینده استانی داشته باشد، گفت: سمن ها، سازمان هایی غیردولتی، غیر انتفاعی و غیر سیاسی هستند و وابستگی به دولت نداشته و فقط با دولت در زمینه های مختلف تعامل دارند، به این معنا که هر کجا احساس کمک به دولت باشد، کمک می کنند و هر زمان نیاز به مطالبه باشد، مطالبه گری دارند.

دبیر شورای هماهنگی خانه سازمان های مردم نهاد استان مرکزی تصریح کرد: در استان مرکزی سمن ها با موضوع، محیط زیست و منابع طبیعی، آسیب های اجتماعی، شبکه خیرین، معلولان، فرهنگی، ورزشی، علمی و کارآفرینی از جمله سمن های فعال هستند که ارتباط و تعامل مناسب بین سمن ها و دستگاه های اجرایی استان وجود دارد.

محمدی با تاکید بر اینکه سمن ها نبایستی به دولت وابسته باشند، گفت: سازمان های مردم نهاد نماینده مردم برای مطالبه‌گری هستند.

منبع: خبرگزاری بسیج