چهارشنبه 22 فروردین 1397 | 16:34
برگزاری همایش سندروم داون در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
اولین همایش سندروم داون در سالن کنفرانس بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل برگزار شد.

به گزارش پایگاه جامع سازمانهای مردم نهاد به نقل از خبرگزاری صدا و سیما اردبیل؛ در این همایش که با حضور سازمان های مردم نهاد، تنی چند از اعضای شورای شهر اردبیل و خیرین سلامت استان برگزار شد، دکتر اخوان اکبری گفت: در استان اردبیل حدود ۱۵۰ نفر مبتلا به سندروم داون هستند که نیاز به توجه سازمانهای دولتی و مردم نهاد و خیرین بزرگوار هستند و همانند سایر افراد جامعه می بایست از حمایت های دولتی و بخش خصوصی و سازمان های مردم نهاد برخوردار باشند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل افزود: خوشبختانه در کشور بسترهای خوبی در حمایت از خانواده ها در ابعاد آموزشی و اجتماعی فراهم شده است و می توان با همکاری سایر ارگان های دخیل و افراد خیر موقعیتی را فراهم کرد تا فرشتگان پاک سندروم داون با عواطف و احساسات پاک و خوش قلب بتوانند با دریافت آموزشهای لازم وارد جامعه شده و افرادی اثرگذار باشند.
دکتر اخوان اکبری گفت: دانشگاه در کنار سازمان های متولی آماده کمک های حمایتی از جهت درمانی به این افراد و خانواده های آنهاست و تمام تلاش خود را در جهت برخورداری این افراد از حمایت های لازم می کند.

این همایش برای اولین بار در استان و در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برگزار شد.
در پایان مراسم رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از غرفه صنایع دستی کودکان مبتلا به سندروم داون بازدید کرد