۱۳۹۵/۱۱/۰۷ - ۱۰:۴۱
سرپرست اداره کل امور اجتماعی استانداری بوشهر گفت: اکنون در استان بوشهر ۱۳۰ سازمان مردم نهاد فعالیت می‌کنند.
۱۳۹۵/۱۱/۰۷ - ۱۰:۴۱
سرپرست اداره کل امور اجتماعی استانداری بوشهر گفت: اکنون در استان بوشهر ۱۳۰ سازمان مردم نهاد فعالیت می‌کنند.