۱۳۹۴/۰۹/۲۸ - ۰۷:۱۶
جاسم جادری چهارشنبه درنشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان افزود: هرچه بیشتر مردم وسمن ها را در امر مبارزه با مواد مخدر تشویق کنیم ، در کاهش آسیب های ناشی از مواد مخدر موفق بیشتری حاصل می شود.
۱۳۹۴/۰۹/۲۸ - ۰۷:۱۶
جاسم جادری چهارشنبه درنشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان افزود: هرچه بیشتر مردم وسمن ها را در امر مبارزه با مواد مخدر تشویق کنیم ، در کاهش آسیب های ناشی از مواد مخدر موفق بیشتری حاصل می شود.