۱۳۹۵/۱۱/۰۲ - ۱۳:۳۸
مجمع انتخاباتی سمن های جوانان استان قزوین برگزار و در پی آن اعضای این مجمع مشخص شدند.
۱۳۹۵/۱۱/۰۲ - ۱۳:۳۸
مجمع انتخاباتی سمن های جوانان استان قزوین برگزار و در پی آن اعضای این مجمع مشخص شدند.
۱۳۹۵/۱۰/۰۲ - ۱۰:۵۷
مدیرکل دفتر اجتماعی استانداری از برگزاری همایش مدیریت سرمایه اجتماعی در قزوین خبر داد.