۱۳۹۵/۱۰/۰۲ - ۱۰:۵۷
مدیرکل دفتر اجتماعی استانداری از برگزاری همایش مدیریت سرمایه اجتماعی در قزوین خبر داد.
۱۳۹۵/۱۰/۰۲ - ۱۰:۵۷
مدیرکل دفتر اجتماعی استانداری از برگزاری همایش مدیریت سرمایه اجتماعی در قزوین خبر داد.