سازمان‌های مردم‌نهاد بازیگران اصلی توسعه هستند

نورالله پاشا با اشاره به ویژگیهای بنیادین سازمان های مردم نهاد افزود: دنیای امروز عصر سمن هاست و همان گونه که در عصر مدرن انفجار اطلاعات صورت گرفت و ارتباطات با بیشترین سرعت توسعه یافت، بازیگران اصلی توسعه در دنیای امروز بی تردید سمن ها هستند، زیرا سمن ها قابلیت هایی دارند که بخش های دولتی نمی توانند به آن بحث ها ورود پیدا کنند. وی تاکید کرد: امروز کشورهایی که به سمت توسعه می روند، فهمیده اند که مردم باید درگیر توسعه شوند، چرا که حکومت ها توان توسعه ندارند و باید مردم وارد فرایند توسعه شوند و تنها راه مشارکت مردم، سازمان های مردم نهاد هستند. معاون اداره مشارکت‌های اجتماعی جوانان نبود شناخت ساختار سازمان های مردم نهاد را موجب ایجاد ضعف و ابهام هویتی در سمن ها دانست و افزود: باید در قدم اول این ابهام را برطرف کرد. وی تعریف مرسوم از سازمان های مردم نهاد در ایران را بسیار کلی عنوان کرد و ادامه داد: در تعریف سمن ها فقط می گوییم «تشکل غیر دولتی و غیر سیاسی»، اما در واقع در مواجهه با جامعه دبیران ما دچار مشکل می شوند که باید به کدام مرز های اجتماعی نزدیک شوند و کدام نوع فعالیت ها سیاسی محسوب می شوند، فاصله سمن با دولت تا چه اندازه باید باشد یا حمایت دولت از سمن ها به چه شکل باشد و چقدر اجازه نزدیک شدن دولت به سمن را بدهیم و مرز سیاست و سمن کجاست؟ پاشا ادامه داد : اقتصاد در سازمان های مردم نهاد یک بحث مهم و حیاتی است و آشنایی با محدوده فعالیتهای اقتصادی سمن ها و بایدها و نبایدهای آن یکی دیگر از ضروریات است و واجب است مورد بحث و بررسی قرار گرفته و اطلاعات لازم نیز در باره آن ارائه شود.
معاون اداره مشارکت‌های اجتماعی جوانان:
معاون اداره مشارکت‌های اجتماعی جوانان گفت:بازیگران اصلی توسعه در دنیای امروز بی تردید سمن ها هستند، زیرا سمن‌ها قابلیت هایی دارند که بخش‌های دولتی نمی‌توانند به آن موضوعات ورود پیدا کنند.