۲۰۱۷/۰۱/۰۹ - ۱۶:۲۸
فرماندار بیرجند گفت: باید از سازمان های مردم نهاد و ظرفیت خالی سمن ها برای مبارزه با مواد مخدر استفاده شود.
۲۰۱۷/۰۱/۰۹ - ۱۶:۲۸
فرماندار بیرجند گفت: باید از سازمان های مردم نهاد و ظرفیت خالی سمن ها برای مبارزه با مواد مخدر استفاده شود.
۲۰۱۶/۱۰/۳۱ - ۱۰:۴۴
۲۰۱۶/۱۰/۳۱ - ۱۰:۳۵